Leren Ontwikkelen Trainee ah woord landscape Jorrit Biemolt 2859 LR

Jorrit Biemolt

Medewerker aan het woord

Wat houdt je functie als Teamleider Logistiek in? 

‘Mijn voornaamste taak is natuurlijk het aansturen van mijn team en ervoor zorgen dat de processen binnen het warehouse operationeel goed verlopen. Het team bestaat uit zo’n 20 collega’s en bestaat uit een vaste kern met daaromheen een flexibele schil, we kunnen - indien nodig - op die manier uitbreiden of juist downsizen, afhankelijk van de hoeveelheid werk in het warehouse. Onder mijn werkzaamheden valt ook het opstellen van de werkroosters. Omdat de collega’s werken in ploegen van twee shifts, heb ik hiervoor veel contact met de andere teamleiders. Voor je teamleden ben je natuurlijk het aanspreekpunt en kunnen ze bij mij terecht met vragen of eventuele problemen. Daarnaast ben ik voor collega’s van andere locaties het contactpersoon wanneer het logistieke vragen en issues betreft. Verder houd ik me graag bezig met verbetertrajecten, ik vind het leuk om te bedenken hoe het doorvoeren van één kleine wijziging soms kan zorgen voor een versoepeling binnen een proces en hiervan het resultaat te zien.’ 

Hoe ervaar je de samenwerking met collega’s en leidinggevenden?     

‘De samenwerking tussen collega’s is goed. Mijn team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en culturen, wat de groepssamenstelling heel divers maakt en tegelijkertijd zorgt voor verbinding. Het onderlinge contact is laagdrempelig en dat werkt heel prettig. Zelf werk ik ook nauw samen met de manager logistiek aan wie ik wekelijks rapporteer. Hij stuurt aan waar nodig, geeft feedback op lopende projecten en is altijd betrokken bij het maken van beslissingen. Tegelijkertijd krijg ik veel vrijheid om bepaalde vraagstukken en werkzaamheden op te pakken.’ 

Kun je iets vertellen over het traineeship voor leidinggevenden dat je sinds kort volgt? 

‘Toen ik begon als Teamleider Logistiek kon ik ook direct starten met mijn deelname aan het traineeship voor leidinggevenden, het was onderdeel van een zgn. ‘package deal’ bij de start van mijn baan. Tijdens mijn zoektocht op de arbeidsmarkt ben ik bewust gaan rondkijken bij bedrijven die traineeships aanbieden. Na het volbrengen van mijn studie wilde ik graag aan de slag, maar mezelf ook blijven ontwikkelen. Het volgen van een traineeship is dan een mooie aanvulling op je baan. Tijdens dit twee jaar durende programma staat je ontwikkeling centraal, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Daarnaast leer je het bedrijf goed kennen door het volgen van workshops, werk je aan verschillende opdrachten en ontmoet je collega’s waarmee je anders misschien minder snel in contact zou komen. Kortom… het traineeship is een mooie kans om zowel je werkgever als jezelf beter te leren kennen!