Homepage header landscape groepsfoto V LR 29223

Disclamer

Disclamer

Disclaimer

De inhoud van de website www.werkenbijaware.com (de ‘website’) is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de op deze website genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen. De inhoud van deze website wordt u voor informatieve doeleinden verstrekt.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. A-ware Dairy B.V. en haar groepsvennootschappen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (“Royal A-ware”) behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Royal A-ware is voor zover wettelijk toegestaan in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of uw handelen op basis daarvan of het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie op deze website. Het gebruik van informatie op de website is derhalve geheel op eigen risico. Verder garandeert Royal A-ware niet dat de website of de servers waarvan Royal A-ware voor de hosting van deze website gebruik maakt, vrij zijn van virussen en is Royal A-ware jegens u niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend daaruit.

Links of andere verwijzingen naar andere websites betekent niet of niet altijd dat Royal A-ware gelieerd c.q. verantwoordelijk is aan/voor die websites, de aanbieders van die websites en de informatie op die websites.

De intellectuele eigendomsrechten van deze website alsmede het eigendomsrecht op alle informatie (niet zijnde persoonsgegevens) die u via deze website aan Royal A-ware zou verstrekken komen aan Royal A-ware toe. Het is Royal A-ware toegestaan, zonder vergoeding aan de verstrekker van de informatie verschuldigd te zijn, de informatie of zaken die met behulp van die informatie ontwikkeld worden, te gebruiken in overeenstemming met het privacy statement. Royal A-ware heeft echter nimmer de verplichting de via deze website aangeboden informatie te gebruiken. Door het verstrekken van informatie via deze website aan Royal A-ware, garandeert u dat u de eigenaar bent van die informatie dan wel gerechtigd bent die informatie aan Royal A-ware te verstrekken via deze website.

Royal A-ware is gerechtigd de inhoud van deze disclaimer te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 21 oktober 2022.