Jeen Brinksma Medewerker aan het woord

Jeen Brinksma

Medewerker aan het woord

Wat houdt je functie als Unit Controller in?

‘Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de controlling van de kaasmakerij in Heerenveen en de melk handel in Nederland. Als afdeling Business Control brengen we continu het operationele en financiële plaatje in kaart. Dit doen we onder andere door wekelijks een KPI-rapportage te maken, waarin de kerncijfers van de week ervoor zichtbaar zijn en worden besproken met de leidinggevenden van de fabriek. Daarnaast stellen we periodiek de financiële rapportage op voor de directie. Tijdens de periodeafsluiting voeren we verschillende checks uit waardoor we de cijfers goed begrijpen zodat we betrouwbare informatie kunnen delen. Ook helpen we collega’s met verschillende operationele en financiële vraagstukken. Dit zijn vaak afwisselende vraagstukken, omdat elke afdeling een andere informatiebehoefte heeft. Met behulp van de cijfers die wij presenteren worden financiële en operationele situaties inzichtelijk voor managers van verschillende afdelingen, zoals planning, techniek, en productie. Zij kunnen vervolgens op basis van deze cijfers bijsturen en vervolgacties bepalen.’

Kun je iets vertellen over de sfeer op jouw vestiging/afdeling/in je team? 

Het team bestaat uit drie collega’s. Ieder heeft zijn of haar verantwoordelijkheden, maar we blijven wel flexibel, zodat we elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid. Hierdoor blijft er veel roulatie en dynamiek in de werkzaamheden. We hebben een leuk team waar een informele en open sfeer hangt. Iedereen in het team wil het beste in elkaar naar boven halen. Ook hebben we veel contact met financiële afdelingen op andere locaties, zoals general ledger, corporate control en business controllers van andere locaties. Deze samenwerking verloopt heel prettig en collega’s staan altijd voor elkaar klaar!’

Wat vind je typisch A-ware? 

‘De dynamiek binnen Royal A-ware! Er gebeurt veel binnen het bedrijf, er moet soms snel geschakeld worden en elke dag kan weer heel anders zijn. Verder krijgen medewerkers door de omvang van het bedrijf voldoende verantwoordlijkheden en volop kansen om zichzelf te blijven ontwikkelen.’